U heeft de regie
De kunst van het oplossen
Zorg die echt nodig is

Over Ons

Welkom bij Zorg aan huis Het Verschil!

Zorg aan huis Het Verschil biedt zorg op maat. Dit voor iedere cliënt met een  hulpvraag op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
We kijken wat de cliënt zelf kan. Van daaruit zoeken we samen naar oplossingen. Want bijna iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Wij maken gebruik van zorg in de buurt of wijk. Dat kan zijn met familie, vrienden,vrijwilligers of  verenigingen. Of in samenwerking met en tussen zorg-, woon- en welzijnaanbieders.
Voor de cliënt de meest voor de hand liggende hulp.
Deze manier van werken  haalt bovendien de banden in de gemeenschap aan en bevordert de zelf- en samen-redzaamheid van een buurt of wijk.