U heeft de regie
De kunst van het oplossen
Zorg die echt nodig is

Het Verschil Zorg aan Huis

 Wij zoeken met u naar de best passende oplossingen voor al uw hulpvragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Zorg aan huis Het Verschil is een kleine organisatie. Wij werken samen met ZZP 'ers, gesubsidieerde organisaties en vrijwilligers. We zijn gericht op het vergroten van deelname aan de samenleving, eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van de cliënt. De cliënt met zijn hulpvragen staat bij ons centraal. We werken Oplossingsgericht. 

Wij zijn van mening dat zorg goedkoper kan. Een persoon die door u is aangewezen en met u alle hulpvragen coördineert.
Daarom werken we samen met professionele en informele zorgaanbieders. We bouwen formele zorg af met slimme ICT toepassingen. Onze medewerkers komen bij voorkeur uit het dorp of de buurt waar ze werken. Zij zijn bekend met de bewoners en hebben een eigen netwerk dat ze in kunnen zetten bij de (informele) zorg. Dit biedt kansen voor vroegtijdig signaleren en regie van zorg bij de zorgvrager.

Vanuit Oplossingsgericht werken en met de kennis van het formele en informele netwerk, werken wij samen met ZZP 'ers, vrijwilligers en organisaties op het gebied van preventie, gezondheidsheidsbevordering en genezing.

Als bedrijf werken we kostenbewust. Doordat we klein zijn hebben we nauwelijks kosten voor huisvesting en overheadkosten. We maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen voor bijeenkomsten. Denk aan buurthuizen of scholen, in de buurt en de wijk. Dicht bij onze cliënten. Wij leveren bovendien alleen die zorg die nodig is.

Kernwaarden
Kernwaarden voor de organisatie zijn duurzaam maatschappelijk ondernemen, eigen kracht, verbinding, Oplossingsgerichte benaderingswijze, lokaliteit en kostenbewust.